Fagforeninger: Koronakrisen viser at flere burde vært fast ansatt