Sjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea