Bøe: - Det er nok av fylkesveier i Troms og Finnmark som trenger vedlikehold

foto