Medier: National Mall stenges under Bidens innsettelse

foto