Reiselivet etterlyser klarere retningslinjer for norgesferien

foto