Regjeringen reduserer antall kommuner med harde tiltak etter Nordre Follo-utbruddet

foto