Høyreekstreme dømt for angrep på flere asylmottak i Sverige