Siv Jensen vil ha finansreguleringer ut av papirmølla

foto