Fotgjenger alvorlig skadd etter påkjørsel i Oslo

foto