– Statens veimyndigheter begår lovbrudd gjennom å ikke inkludere samiske bokstaver, sånn at også samiske ord kan brukes på bilskilt, sier førsteamanuensis Ánde Somby ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet til NRK.

Han mener at ordningen ikke er i overensstemmelse med grunnlovsbestemmelsen som pålegger statens myndigheter, inkludert veimyndighetene, å legge forholdene til rette for å bevare og utvikle de samiske språkene.

– Det samme er uttalt i samelovens språkkapittel som åpner med at samisk og norsk er likeverdige språk, understreker Somby, som sier at han regner med at Vegvesenet får ordnet opp i dette umiddelbart.

Vegvesenet kan ikke svare på om de bryter loven eller ikke, fordi de ikke har hørt om dette før.

– Per nå så kommer vi ikke til å gjøre noe med denne saken, sier seksjonssjef for kjøretøygodkjenning og registrering, Heidi Øwre, til kanalen.

Hun forklarer at Vegvesenets nye ordning baserer seg på den ordinære bilskiltordningen som i alle år har bestått av ordinære norske tall og bokstaver.

– Samiske tegn har aldri vært en del av denne ordningen, og heller dermed ikke blitt vurdert i innføringen av ordningen med personlige bilskilt, forklarer Øwre.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet.

I juni ble det mulig å bestille personlige bilskilt via Vegvesenets sider. Selv om de norske bokstavene Æ, Ø og Å er godtatt, er det ikke mulig å bestille skilt med de samiske bokstavene Á, Č, Đ, Ŋ, Ŧ og Ž