TV 2 eneste søker som kommersiell allmennkringkaster

foto