Veien fra Burfjord til Stajord i Kvænangen kommune har i mange år vært i svært dårlig forfatning. Deler av veien er fortsatt uten asfalt, og store hull i baken gjør at lokalbefolkningen vegrer seg selv for en kort biltur.

Veien, som ble bygget på 60-tallet, ble laget etter datidens standarder. Dette skaper nå store problemer.

- Veien har lenge vært så dårlig som det går an, sier Øystein Mikkelsen, leder for veiprosjektgruppa i Stajord bygdelag.

Bilene har etter hvert fått store problemer.

- Det er jo stadig vekk, sier han.

Ingen svar

Veien er en del av fylkesvei 363, og er derfor under fylkeskommunens ansvarsområde.

Stajordingene ser seg, etter mange års kamp mot fylkespolitikerne, nå lei av at de blir ignorerte. Flere ganger har de henvendt seg til fylkeskommunen, uten å få svar.

De ønsker at også resten av veien asfalteres. Mikkelsen sier de nå har kjempet for dette i om lag 20 år.

Nå har de imidlertid fått ekstra støtte fra Kvænangen kommune.

Støtter stajordingene

Varaordfører i Kvænangen, Jan Helge Jensen, har tidligere tatt opp saken på vegne av innbyggerne.

Formannskapet i Kvænangen behandlet nylig saken på sitt møte 8. april.

- Nå skal vi sende saken videre til fylkeskommunen, sier Jensen.

- Det er viktig at kommunen involverer seg, ellers kan det bli rimelig tungrodd, sier han.

Han antyder også noe økonomisk støtte fra kommunen.

- Vi må som kommune kanskje også bidra, enten med en asfaltmillion eller noe forskuttering, sier Jensen, som likevel ikke tør love noe ettersom kommunens midler er svært begrenset.

Les mer om saken i dagens utgave av Framtid i Nord. Se også video av et intervju med Øystein Mikkelsen over. I tillegg er det en video der man selv kan se hvordan veien er å kjøre på.

Hva synes leserne om veien? Finnes det dårligere veier i Nord-Troms? I så fall, skriv en kommentar her eller send oss gjerne dine bilder på e-post til nett@finord.no.