Trump lover Netanyahu å anerkjenne et udelt Jerusalem