Polsk semitrailer stoppet med nesten 23.000 liter alkohol