Sp-topper til kamp mot utslippsfrie soner i Oslo sentrum

foto