Flere land har svært lite utstyr til intensivbehandling