Mopedist bevisstløs etter å ha kjørt inn i tunnelvegg