IEA venter stort fall i etterspørsel etter olje

foto