Folk i vaksinekø oppga at de var helsepersonell uten å være det