Omfanget av mutantutbruddet i Nordre Follo fortsatt usikkert

foto