Biden-beslutning om evakuering ventet innen et døgn