Premierevisning på Halti av jakt- og fiskefilm fra hele landet