Endringer i Nobel-programmet på grunn av koronarestriksjoner