Fotgjenger mistet livet etter påkjørsel på E6 i Nordreisa

foto