Dette mener utvalget er avgjørende for Lyngens framtid

foto