Foreslo å levere sauekadaver på trappa til statsforvalteren

foto