Mann omkom i arbeidsulykke på Kvænangsfjellet

foto