God dialog med reindrifta – forventer å ferdigstille trappa til sommeren

foto