Nordiske land vil gi opphold til lokalt ansatte afghanere