Få koronasmittede gravide i Norge har hatt behov for pustehjelp