Styrker samarbeidet med Sametinget – skal arbeide mot vold, mobbing og diskriminering av samer