200 av de 218 undersøkte dyrene er skutt på jakt, på grunn av skadefellinger eller hiuttak. Sju av dem er påkjørt av bil eller tog, hvorav seks gauper og en jerv. Åtte har dødd av ulike andre årsaker, hvorav fire jerver, to gauper, en bjørn og en ulv. Rovdata har i tillegg undersøkt to jerver og en ulv der det er mistanke om ulovlig jakt.

– Undersøkelsene har vist at de norske rovdyrene er friske, og det er ikke påvist noen form for sykdom i denne perioden, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Den eldste av i alt ni undersøkte bjørner var en hannbjørn felt etter skadefellingstillatelse på Tynset 4. august 2016.

– Han veide 204 kilo og var i god form. Vi undersøkte alderen ved å snitte opp og telle årringer i hjørnetennene hans, og de viste at han var 21 år gammel, forklarer Kindberg.

Den eldste undersøkte jerven var en tispe på 14 år, og den eldste gaupa var en hunngaupe på 13 år. Begge var i svært god form og hadde fått unger i 2016.

De fleste dyrene var unge. 166 dyr var i gruppen null til fire år. Alle de 19 ulvene var unge dyr fra ett til to år.