De to mener langtidsplanen for Forsvaret vil gjøre situasjonen verre, skriver VG. Nå tar Vedum til orde for en beredskapskommisjon.

– Det er ingen tvil om at vi ikke har vært gode nok på beredskap i Norge. Det viser 22. juli-kommisjonen og riksrevisjonens rapport. Får vi regjeringsmakt etter valget, vil vi derfor sette ned en egen totalberedskapskommisjon, sier Vedum. I tillegg til forsvar og politi skal den se på digital sikkerhet, el-sikkerhet, matsikkerhet og vannsikkerhet.

Også den tidligere generalinspektøren for Hæren, Robert Mood, mener det er store mangler ved beredskapen.

– Regjeringen selv beskriver store og kritiske mangler i forsvarets operative evne. Det er åpenbart fra mitt ståsted at vi har store svakheter. Summen av dette gjør at en totalberedskapskommisjon er en veldig riktig og viktig tanke til rett tid, sier den pensjonerte generalløytnanten.

Senterpartiet har gått hardt ut mot langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i fjor. Nylig meldte tidligere forsvarssjef Harald Sunde seg inn i Senterpartiet, og Mood kan gå samme vei.

– Jeg har ingen umiddelbare planer om det. He-he. Men om Trygve fortsetter å si så mange fornuftige ting, kan jeg ikke utelukke det, sier han.