Konsesjonsvilkår og nyere vedtak gjort av Norges Vassdrags -og energidirektorat (NVE) og Olje -og Energidepartementet gjør at det er spesielle regler for ferdsel på anleggsveien i Kvænangsbotn.

Anleggsveien går fra Kvænangsbotn i Kvænangen mot Cuoikajavri.

Akkurat nå er vegen stengt med bom fra Lassojavri mot Abojavri. Fra 10.september er veien åpen helt inn til Cuoikajavri. Veien brøytes vanligvis ikke.

Det er Kvænangen kommune som opplyser om dette på sine nettsider.

Ferdsel til fots og med tråsykkel er tillatt hele året. Ved spesielle behov kan det søkes om dispensasjon fra gjeldende regelverk. Søknaden rettes da mot NVEs miljøtilsyn i Region Nord. Dispensasjoner til tur og fritidsbruk godkjennes ikke.

Kvænangen kommune oppfordrer brukere av anleggsveien til å opptre varsom da området er viktig for reinsdyr. De ber folk unngå unødvendig skremming og forstyrrelse av reinflokkene.