Stort smitteutbrudd på byggeplass i Oslo – Pressens hus rammet

foto