Kommunene er ikke rustet for oppheving av hytteforbudet, mener ordfører i Bykle

foto