Legemiddelverket advarer mot svak forskning av koronamedisiner

foto