Russlands nasjonalforsamling åpner for at Putin kan bli sittende til 2036