Forskere ser om det er mulig for pasienter å dele respirator