Evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum oppheves

foto