Opposisjonen tvinger fram forlenget koronastøtte

foto