Enighet om å skrote statlig fiskekvoteordning

foto