Skogbrannfare enkelte steder – mye regn andre steder