Mistenkelig pakke førte til politiaksjon på Københavns flyplass

foto