Trump går tilbake på forslag om samarbeid med Russland om IT-sikkerhet