Enda flere syke av tilbakekalt parti med blåskjell