Tankskip og lasteskip kolliderte i Den engelske kanal