Staten vant ikke fram med skattekrav i milliardklassen