Bergen kommune innskjerper smitterestriksjoner – ber folk holde avstand