FHI er varslet om dødsfall etter vaksinering i Sola